Choose your language
 / 
 / 
Spółka a wirtualne biuro
Wynajmując biuro wirtualne w Warszawie lub Gdańsku otrzymujesz nie tylko wirtualny adres, ale również, jeśli tego potrzebujesz – adres meldunkowy dla zarządu.

Adres a siedziba firmy

Chociaż te dwa terminy są podobne i często używane zamiennie — Polskie prawo mówi, że nie są one tożsame. Dlaczego wirtualne biura stają się coraz popularniejsze? Czy wirtualny adres jest alternatywą dla siedziby firmy? Co na tym zyskują przedsiębiorcy? Czym jest adres dla firmy, a czym jest siedziba? Do czego służą te dwa pojęcia – wyjaśniamy poniżej.

 

Adres a siedziba firmy – czym się różnią te pojęcia i do czego służą?

“Siedziba” firmy zgodnie z art. 41 kodeksu cywilnego „Jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej,siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający”. Warto zaznaczyć pojęcie „miejscowość”, które zostało zdefiniowane przez ustawodawcę w ustawie o urzędach i nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy „przez miejscowość rozumie się jednostkę osadniczą lub inny obszar zabudowany, który odróżnia się od innych miejscowości odrębną nazwą, a w przypadku jednakowej nazwy – odmiennym określeniem ich rodzaju”. Łatwiej mówiąc — siedzibą spółki może być miasto albo wieś. Pojęcie adres siedziby spółki to jest dokładnie wskazana ulica, numer domu, lokalu oraz kod pocztowy, gdzie firma prowadzi swoją działalność.

Każda osoba prawna, a także osoba fizyczna, która posiada własną firmę, lub planuje ją założyć – musi posiadać siedzibę oraz dokładny jej adres lub adres przedsiębiorcy. Niezbędne jest to  podczas rejestracji. Brak tej informacji pociąga za sobą niemożliwość dokonania wpisu do KRS lub CEIDG.

 

Wirtualne biuro a zysk przedsiębiorców

Zainteresowanie pracą na własny rachunek spowodował wzrost popularności wirtualnych biur. Co w praktyce oznacza, że każda firma przy rejestracji musi posiadać adres siedziby spółki. Ważne jest to, że wszystkie usługi związane z wynajmem adresu można mieć dostosowane do swoich indywidualnych potrzeb.

Wynajmując biuro wirtualne od virtoffice.pl w Warszawie lub Gdańsku otrzymujesz nie tylko wirtualny adres, pod którym możesz zarejestrować firmę, ale również, jeśli tego potrzebujesz – adres meldunkowy dla zarządu. W zależności od Twoich własnych potrzeb — mogą być dopasowane inne usługi, takie jak — obsługa korespondencji, fakturowanie oraz korzystanie sali konferencyjnej itp.

Przedsiębiorcy korzystając z ofert wirtualnych biur oszczędzają wydatki kosztów stałych a środki pieniężne przeznaczone na wynajem nieruchomości mogą przeznaczyć na przykład na rozwój lub reklamę.

Dziękujemy partnerom firma w Polshe za przygotowanie tego artykułu.

Skorzystaj z naszej oferty